| Par Mums | Kontakti
Btn lv

E-pasta pakalpojumi

Droši e-pasta risinājumi

E-pasts joprojām mūsdienās ir viens no visefektīvākajiem komunikāciju līdzekļiem. Piedāvātais e-pasta risinājums garantē tā ērtu lietošanu no jebkuras pasaules vietas, vienlaikus garantējot Jūsu datu drošību, konfidencialitāti un savietojamību ar dažādām iekārtām izvēloties sev nepieciešamo e-pasta apjomu GB un veidojiet neierobežotu e-pastu skaitu.

E-pasta pakalpojumu cenas

Kopējais e-pasta kastīšu apjoms GB
Cena mēnesī, EUR
5 GB
3,50
10 GB
6,50
20 GB
10,00

Visas cenas ir norādītas bez PVN.

Papildus pakalpojums
Cena mēnesī, EUR
E-pasta plūsmas apjoms līdz 100 000 mēnesī
65,00
E-pasta plūsmas apjoms vairāk par 100 000 mēnesī
Papildus 5 GB epastiem
2,50

Visas cenas norādītas bez PVN.

E-pasta pakalpojumi